Svar p?? DR's "Fusk med fisk"

M??ske s?? du forleden indslaget "Fusk med fisk" i DR's Kontant den 7. juni.

P?? den ene side er det positivt, at et program som dette er med til at kaste lys over de brodne kar, der ikke h??rer til i vores branche. P?? den anden side tegner Kontant desv??rre ikke et reelt billede af branchen. Din Fiskemand har siden 2007 v??ret med til at s??tte nye standarder for fiskebiler i Jylland, og derfor f??ler vi os forpligtede til at korrigere det st??rkt fortegnede og ufuldst??ndige billede, der blev givet af landets fiskebiler.

I tv-indslaget kom det til at se ud som om, at hele branchen er et stort svindelnummer uden sans for hygiejne. Den form for generalisering tager vi skarp afstand fra. Faktum er nemlig, at der rundt om i landet k??rer fiskebiler, der tilbyder forbrugerne friske fisk af en s??rlig god kvalitet. Din Fiskemand har to biler, der k??rer i Jylland, og som med glade smiley-rapporter har synligt bevis p??, at vi lever op til f??devarekontrollens krav om egenkontrol, hygiejne og sporbarhed. I det hele taget er det vores m??l at s??tte nye standarder for fiskeudbuddet herhjemme.

Det g??r vi bl.a. med vores omfattende egenkontrolprogram, hvor vi dagligt udfylder temperaturer, risikovurderinger osv. Vores biler har monteret k??leanl??g. Vores ansatte gennemf??rer hygiejnekursus. I vores biler er der vask med b??de koldt og varmt vand. Vi benytter handsker. Det er vores og kundernes sikkerhed for, at fiskene altid er behandlet p?? bedste vis. P?? den m??de er der er en verden til forskel p?? de fiskebiler, som vores kunder m??der, og den virkelighed, der blev tegnet i DR's program.

Tilsvarende finder vi det st??rkt problematisk, at tv-indslaget efterlod et indtryk af, at sorte penge pr??ger vores branche. Faktum er, at 70 procent af vores oms??tning kommer via dankort. Vi driver en transparent forretning, og finder det problematisk, at det skal antydes, at en hel branche er inficeret af svindlere.

Den opm??rksomme seer bem??rkede m??ske, at der p?? forbrugerombudsmandens bord l?? et papir med "Din Fiskemand, Hirtshals". Sagen er, at en af vores folk ??? som et enkeltst??ende tilf??lde ??? kom til at overtr??de d??rsalgsloven p?? en villavej i ??rhus. Han havde tilladelse til at bes??ge otte kunder p?? vejen, men kom fejlagtigt til at banke p?? en forkert d??r. Det er en enkeltst??ende menneskelig fejl, som vi har beklaget b??de overfor kunden og overfor myndighederne. At ??t tilf??lde s?? kan f??re til - uden vores vidende og i en sag, hvor der ikke er truffet afg??relse - at vi pludselig bliver en del af tv-programmet, er under al kritik.

Din Fiskemand vil i den kommende tid g??re en stor indsats for at informere kunder og den brede offentlighed om, hvilke krav vi stiller til vores friske fisk, hygiejne, egenkontrol osv. Fordi vi fortsat ??nsker at s??tte nye standarder for udbuddet af frisk fisk ??? og drive en forretning baseret p?? den st??rke forbrugertillid og tilfredshed, som vi har m??dt gennem fire ??r.

Venlig hilsen
Dennis Bak ??? Din Fiskemand


friske fisk

Din Fiskemand hedder Dennis Bak.

din fiskemandtynd-fiskfiske-konceptettynd-fiskfisk i sortimentettynd-fiskom fiskentynd-fiskkontakt og linkstynd-fisk

Norgeskajen 5 ?? 9850 Hirtshals ?? Mobil: 4073 5709 ?? Kontor: 9894 4008 ?? dinfiskemand@mail.dk
elitesmiley